KinderhulpDoelstelling
De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun ten behoeve van op het gebied van jeugdzorg werkzaam zijnde organisaties, teneinde daardoor het maatschappelijk welzijn voor jeugdige personen in de ruimste zin des woords te bevorderen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden door middel van:
a. een jaarlijkse nationale collecte;
b. alle binnen het kader van haar werkzaamheden aanvaardbare inzamelingstechnieken.
Tot het doel van de stichting behoort tevens:
a. het beheren van fondsen en besturen van rechtspersonen met een gelijk of aanverwant doel;
b. het geven van voorlichting over jeugdzorg en de rol die het Nationaal Fonds Kinderhulp daarin vervult.

Naar de website

  sideR_1b